ללא קטגוריה

  • Home
  • ללא קטגוריה
הערה על נגישות

אין אנו שופטים או מעריכים רמת נגישות. אנחנו מביאים את הנגישות כמו שהיא מגובה בתמונות ובמלל כדי שכל בעל מוגבלות יוכל לקבל החלטה אישית האם רמת הנגישות מספיקה לו או לא.

11/11/2017 / by / in